לשון הרע והגנת הפרטיות

לבתי המשפט סמכויות רחבות בפסיקת פיצויים לנפגעי לשון הרע. הסכום הנפסק במשפטי לשון הרע נגזר משכלול שיקולים, כגון חומרת לשון הרע, תפוצת הפרסום, זהות הנפגע מלשון הרע, מניעיו של מי שפרסם את לשון הרע ותום ליבו, שמו הטוב של הנפגע מלשון הרע, הנזק הכלכלי הישיר שנגרם לנפגע מלשון הרע, נכונותו של המפרסם להתנצל ועוד.
הנתבע, רופא ומוהל במקצועו, אחר לברית שערך התובע לבנו. בסיום טקס הברית פנה התובע לנתבע ואמר שלא ישלם את מלוא השכר שסוכם בשל האיחור. בתגובה התפרץ הנתבע והטיח בתובע, בנוכחות האורחים, את דברי לשון הרע הבאים: "שוטר קמצן", "תינוק מפגר" ולסיום: "תחזור להודו לשם אתה שייך...".
המשפט העברי רואה בחומרה רבה דברי לשון הרע. העיסוק בסוגית לשון הרע מתחיל בתורה, עובר דרך המשנה והתלמוד, מקבל ביטוי סדור במשנה תורה ובשולחן ערוך ומגיע לשיאו בספרו של ר' ישראל מאיר הכהן מראדין - החפץ חיים. החוק הישראלי לא אימץ את הסדריו הפרטניים של המשפט העברי בסוגיה, אולם..
דרונט בניית אתרים