חוק איסור לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות

 

חוק איסור לשון הרע 

דיני לשון הרע מוסדרים בישראל בחוק שנחקק בשנת 1965 ונקרא "חוק איסור לשון הרע". החוק מגדיר מהן העוולה והעבירה של פרסום לשון הרע, קובע אילו הגנות (פטורים מאחריות) עשויות לעמוד למפרסם ומסדיר את סוגיית השיקולים הנשקלים בפסיקת פיצויים, סדרי דין ועניינים אחרים. החוק תוקן 8 פעמים מאז חקיקתו (לאחרונה בשנת 2007). 

לנוסח מלא של חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, לחצו כאן.

חוק הגנת הפרטיות

זכותו של אדם לפרטיות לא היתה מעוגנת במשפט הישראלי עד לשנת 1981. בשנה זו חוקקה הכנסת חוק שנקרא "חוק הגנת הפרטיות". החוק קובע מהיא פגיעה בפרטיות, מהן העוולה והעבירה של פגיעה בפרטיות, אילו הגנות עשויות לעמוד למי שפגע בפרטיות, סדרי דין בתביעות בגין פגיעה בפרטיות ונושאים נוספים.

לנוסח מלא של חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לחצו כאן.

 

דברי החקיקה והפסיקה באתר זה מובאים באדיבות נבו - המאגר המשפטי הישראלי.
לאתר מאגר נבו, לחצו כאן.