התערבות נדירה של ערכאת הערעור בפסיקת הוצאות בשל קובלנת סרק פלילית בגין לשון הרע

אברהם (רמי) לב נ' עו"ד נתן רסקין
ע"פ (ת"א) 72031/05
בית משפט: המחוזי תל אביב יפו
השופטים: ז' המר סגן נשיא (אב"ד), י' שיצר, י' שבח
תאריך פרסום: 6.8.2007

 

במסגרת בוררות בגין סכסוך כספי, הגיש עורך הדין של אחד הצדדים (המשיב בערעור זה), כתב טענות, במסגרתו יידע את הבורר על עברו הפלילי של הצד שכנגד (המערער בערעור זה), למרות שהרישום נמחק זה מכבר על פי חוק. בתגובה, הגיש אותו אדם קובלנה פלילית פרטית לפי חוק איסור לשון הרע ובה טען כי מאחר וההרשעות נמחקו, הרי העלאתן במסגרת הבוררות מיותרת ומראה על כוונת זדון מצד עורך הדין.

השופטת נורית רביב, מבית משפט השלום בתל אביב דחתה את הקובלנה הפרטית בהעדר עילה בנימוק שהמידע היה רלבנטי להליך הבוררות, שעסק באמינותו של הקובל ולכן אינו מהווה לשון הרע. השופטת פסקה, כי ממילא אמירות הנאשם מוגנות מתביעת לשון הרע, שכן סעיף 13(5) לחוק מעניק הגנה לדברים הנאמרים ונכתבים במסגרת הליך משפטי, במטרה שהצדדים יוכלו להתדיין בצורה חופשית וללא מורא. יחד עם זאת, השופטת רביב לא פסקה הוצאות לטובת הנאשם. על החלטות השופטת הוגשו ערעורים משני הצדדים לבית המשפט המחוזי – מצד הנאשם, על אי פסיקת הוצאות ומצד הקובל – על דחיית קובלנתו.

בפסק הדין בערעור אישר בית המשפט את החלטת הערכאה הראשונה באשר לדחיית הקובלנה וההנמקה שניתנה לדחייה, אולם חלק עליה בנושא פסיקת ההוצאות.  

בית המשפט קבע, כי למרות שערכאת ערעור תתערב במקרים חריגים בלבד בפסיקת הוצאות של בית משפט קמא, הרי שמקרה זה, באופן נדיר, מצדיק התערבות.

בית המשפט הסביר, כי הסיבה העיקרית בגינה לא נפסקים פיצויים לנאשם שזוכה בדין בשל האינטרס הציבורי של חיזוק רשויות התביעה. החשש הוא שפסיקת פיצויים לנאשמים תרתיע את מהגשת כתבי אישום, במקרה שאין וודאות להרשעה, בשל עלויות הפיצויים.

אולם במקרה זה שיקול זה איננו רלבנטי, שהרי מדובר בקובלנה פלילית פרטית, שאין לה כל זיקה לאינטרס הציבורי של העמדת עבריינים לדין. למעשה, קובלנה פלילית פרטית דומה יותר לתביעה אזרחית בין שני אנשים פרטיים. כשם שהקובל היה משפה את הזוכה על הוצאותיו במקרה בו הפסיד בתביעה אזרחית, כך הוא צריך לעשות במקרה דנן, על אחת כמה וכמה כשמדובר בקובלנת סרק פלילית במסגרתה נגרר עורך דין הצד שכגד שאינו מעורב בסכסוך, על ידי בעל דין, ושכל "חטאו" הוא שייצג את הצד שכנגד במסירות ובנאמנות.

בשל העובדה שהנאשם לא נעצר או נאסר, נפסקו למשיב רק הוצאות הגנתו, בסך כולל של כ-4,000 ₪.

 

לפסק הדין המלא בבית משפט השלום, לחצו כאן.

לפסק הדין המלא בערעור, לחצו כאן.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים