גובה הפיצויים בגין לשון הרע

 

מפיצויים נומינליים ועד למאות אלפי שקלים לנפגעי לשון הרע
 
לבתי המשפט סמכויות רחבות בפסיקת פיצויים לנפגעי לשון הרע. הסכום הנפסק במשפט לשון הרע נגזר משכלול שיקולים, כגון חומרת לשון הרע, תפוצת הפרסום המהווה לשון הרע, זהות הנפגע מלשון הרע, רשלנותו של המפרסם, מניעיו של מי שפרסם לשון הרע ותום ליבו, שמו הטוב של הנפגע מלשון הרע, הנזק הכלכלי הישיר שנגרם לנפגע מלשון הרע, נכונותו של המפרסם להתנצל ועוד.
 
בישמם את הכללים הללו במשפטי לשון הרע פוסקים בתי המשפט סכומים המתחילים בסכומים אפסיים (הנקראים פיצויים נומינליים או פיצויים לבוז) ומגיעים עד למאות אלפי שקלים. במסגרת האתר ריכזנו פסיקות פיצויים שכאלו. הסכומים שנפסקו עשויים להיות אינדיקציות ואף תקדימים לסכום שיפסק במקרים אחרים. עם זאת, אין שני מקרים זהים לחלוטין ולפיכך ההכרעה בכל מקרה תעשה על פי נסיבותיו הפרטניות.

 

דרונט בניית אתרים