שאלות נפוצות בתחום לשון הרע

 

אני מעוניין להגיש תביעת לשון הרע, אבל חושש שהעיתונות "תחגוג" על המשפט. מה ניתן לעשות?


ניתן לבקש מבית המשפט לאסור על פרסום ההליכים. עם זאת, צו כזה ניתן רק במקרים מיוחדים.


את מי ניתן לתבוע בגין פרסום לשון הרע בעיתון?


את המוציא לאור, את העורך, את מי שהחליט בפועל על הפרסום, את הכתב ואת המקור.


בעיתונות פורסם שהתנהלה נגדי חקירה פלילית. מאוחר יותר נסגר נגדי התיק, אבל איש לא טרח לדווח על כך. מה ניתן לעשות?


אמצעי תקשורת, שדיווח על חשדות נגד אדם, חייב לדווח על סגירת התיק, אם קיבל על כך דרישה בכתב מהנפגע. ניתן לתבוע פיצויים מאמצעי תקשורת שלא מילא אחר החובה הזו.


האם אני יכול להגיש תביעת לשון הרע בגין דברים שפגעו בי ושדוברם אמר אותם רק לי?


לא. עוולה של פרסום לשון הרע מותנית בכך שהדברים הגיעו (או, במקרים מסויימים, עשויים היו להגיע) לאדם אחד לפחות, חוץ ממי שנפגע מהם.


האם אני יכול להגיש תביעת לשון הרע בגין פרסום שפגע בשמו הטוב של סבי, שנפטר שנים רבות לפני הפרסום?


לפי לשון החוק התשובה שלילית. ניתן רק לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שזה יפתח בהליכים פליליים נגד מי שפרסם את ההשמצה.


האם אני יכול לתבוע בגין פרסום שהשמיץ את קבוצה חברתית שאליה אני שייך (למשל, "כל הגברים הם שקרנים")?


בדרך כלל לא. תובע חייב לשכנע את בית המשפט כי הפרסום פגע בו אישית וכמעט בלתי אפשרי לעשות זאת כשמדובר בהשמצה כללית של קבוצה גדולה. היועץ המשפטי לממשלה, לעומת זאת, רשאי להגיש אישום בגין השמצה שכזו, אך הוא עושה זאת במקרים נדירים ביותר.


האם אני יכול לתבוע בגין פרסום שפגע בשמו הטוב של אדם אחר?


לא. התובע בתביעת לשון הרע צריך להיות מסוגל להצביע על כל שהפרסום עלול היה לפגוע בו דווקא.


האם דברי אמת יכולים להיות "לשון הרע"?


כן. פרסום העלול לבזות, להשפיע או לפגוע יוגדר כ"לשון הרע" גם אם הוא אמת. אבל, פרסום כזה עשוי להיות מוגן (מותר) אם המפרסם יצליח להוכיח שחלה עליו הגנת "אמת הפרסום".


האם די בכך שפרסום יהיה אמת כדי שלנפגע ממנו לא תהיה עילת תביעה?


לא. פרסומי אמת לא יהיו מותרים (מוגנים) אם אין בהם עניין ציבורי.


האם החוק מגן גם מפני פרסומים הגורמים לנזק עסקי?


כן. פרסום העלול לפגוע בעסקו של אדם (או תאגיד, כמו חברה בע"מ) הוא בגדר "לשון הרע" וחלים לגביו כל האיסורים וההוראות שבחוק.


האם חברה בע"מ יכולה להגיש תביעת לשון הרע?


כן. החוק מאפשר במפורש לתאגידים (חברות, עמותות, אגודות וכד') להגיש תביעות לשון הרע ואולם חלים הסדרים מיוחדים בנוגע לפיצויים בתביעות כאלו.


האם כל פרסום שקרי הוא לשון הרע?


לא בהכרח. פרסום שקרי לא יהיה בגדר "לשון הרע" אם הוא לא עלול לפגוע, לבזות או להשפיל באחת הדרכים הקבועות בחוק.


האם ניתן להגיש תביעת לשון הרע בגין גידופים?


לפעמים. בתי המשפט יקבלו תביעות כאלו אם יגיעו למסקנה כי לא מדובר באמירות סתמיות, אלא באמירות שעלולות היו לבזות, להשפיל או לפגוע באחת הדרכים הקבועות בסעיף 1 לחוק איסור לשון הרע.


האם ניתן להגיש תביעת לשון הרע בגין דברים שנאמרו בעל פה לאדם אחד בלבד?


כן. די באמירת הדברים לאדם אחד, שאיננו מי שהדברים פוגעים בשמו הטוב.


האם ניתן לתבוע בגין דברים, גם הפגיעה שבהם רק נרמזת או משתמעת "בין השורות"?


כן. לשון הרע עשויה להיות גם לשון הרע משתמעת. במקרה כזה על התובע לשכנע את בית המשפט שהאדם הסביר היה מייחס לפרסום משמעות פוגעת.


האם ניתן לתבוע בגין דעות מעליבות?


כן. דעות מעליבות יסווגו לרוב כ"לשון הרע". עם זאת, פרסום דעה פוגעת יהיה מותר אם נעשה בתום לב.


האם ניתן לתבוע תחנת רדיו בגין דברים שאמר בשידור חי מאזין שלא הזדהה?


כן. אבל תחנת הרדיו תהיה פטורה מאחריות אם יתברר שלא ידעה ולה יכלה לדעת על הכוונה לפרסם לשון הרע ופעלה בתום לב.


האם נפגע מלשון הרע שלא יכול להוכיח כי נגרם לו נזק כספי, יכול לקבל פיצויים?


כן. חוק איסור לשון הרע מאפשר לפסוק לנפגע מלשון הרע פיצויים של עד 50,000 שקלים (צמוד לחודש 9/98) ללא הוכחת נזק.


האם עיריה יכולה להגיש תביעת לשון הרע?

לא ברור. באנגליה נפסק שלא. בארץ איפשר בית המשפט המחוזי תביעה שכזו (פרשת גבעת זאב, שמשרד שנהר-דולב היה מעורב בה) ובית המשפט העליון החליט שלא להכריע בעניין.


מה ההבדל בין הוצאת לשון הרע לבין הוצאת דיבה?

אין הבדל. בעבר עשה החוק שימוש במונח "דיבה". כיום מכונה "דיבה" בחוק "לשון הרע".


מה זה לשון הרע?

פרסום העלול לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו, או לפגוע או לבזותו באחת הדרכים הנוספות הקבועות בחוק. בשפה פשוטה יותר, לשון הרע היא כל דבר שמתפרסם והעלול לגרום לאדם ביזוי או פגיעה בעיני הזולת.


מהו "שקר מפגיע"?


שקר מפגיע הוא שמה של עוולה המוגדרת בפקודת הנזיקין והמזכה בפיצויים ובסעדים אחרים במקרה של פרסום זדוני הגורם נזק לעסקו של אדם (או תאגיד, כמו חברה בע"מ), למשלח ידו או לאפשרות להרוויח מנכס שלו. בפועל נעשה כיום שימוש מוגבל בעוולה הזו, שכן ניתן להשיג אותן תוצאות בקלות רבה יותר באמצעות תביעה על פי חוק איסור לשון הרע.


מהן המגבלות על צילום אדם ללא הסכמתו?


החוק מבחין בין צילום ברשות היחיד, המהווה פגיעה בפרטיות, לבין צילום ברשות הרבים, אשר פרסומו מהווה פגיעה בפרטיות רק אם קיימות נסיבות בהן עלול הפרסום להשפיל או לבזות את המצולם.


נודע לי כי בכוונת אמצעי תקשורת לפרסם כתבה משמיצה אודותיי. האם ניתן למנוע את הפרסום?


בעיקרון כן. בית המשפט מוסמך להוציא צו מניעה שימנע פרסום שטרם נעשה. עם זאת, צווים כאלו ניתנים בנסיבות חריגות ביותר.


האם מותר למעסיק שלי לקרוא את הדואר האלקטרוני שלי במקום עבודתי?

בעיקרון לא. אמנם, למעסיק זכות לנטר את היקף הדואר האלקטרוני של העובד (בדומה לפלט שיחות טלפון), אולם לעובד קיימת זכות לפרטיות על תוכנו. יחד עם זאת, יש לזכור כי זכות הפרטיות של העובד איננה מוחלטת והיא תלויית נסיבות. כך למשל, אם נתת הסכמה, במפורש או מכללא (בדרך של התנהגות), כי יקראו את הדואר, או אם ידעת שההנהלה מפקחת על תכנים, או אם קיים חשד כי יש סכנה כלשהי בדואר (וירוסים, דליפת סודות מסחריים וכדומה), יוכל המעסיק לקרוא גם את תוכן הדואר האלקטרוני, ובלבד שיעשה זאת באופן סביר, מידתי ובמינימום ההכרחי.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים