דיני לשון הרע

ספרו של עו"ד אורי שנהר, "דיני לשון הרע" (הוצאת נבו, 1997) מכיל סקירה מקיפה של דיני לשון הרע בישראל. הספר מהווה את ה"טקטס בוק" העיקרי בתחום לשון הרע והוא מצוטט בעשרות פסקי דין וכמעט בכל פסק דין של בית המשפט העליון העוסק במשפט לשון הרע.

582 עמודי הספר נחלקים לחמישה שערים:

השער הראשון - מבוא - סוקר את חקיקת חוק איסור לשון הרע, את עקרונות הפרשנות של החוק, את האינטרסים המתנגשים בסוגיה ואת העקרונות לאיזון ביניהם.

השער השני - פרסום לשון הרע - מציג את יסודות העוולה והעבירה של פרסום לשון הרע. בשער זה יש פרקים המיוחדים ליסודות ה"פרסום", "לשון הרע" והיסוד הנפשי המתלווה לעוולה ולעבירה.

השער השלישי - ההגנות - מציג את ההגנות העשויות לעמוד למפרסם לשון הרע. בשער זה מוקדשים פרקים להגנת אמת דיברתי, להגנות תום הלב, להגנות הבעת הדעה ולהגנות המוחלטות.

השער הרביעי - סעדים ועונשים בגין פרסום לשון הרע - סוקר את הסעדים הניתנים במשפטי לשון הרע, כמו צווי מניעה ופיצויים ואת העונשים הנגזרים במשפטים פליליים.

השער החמישי - סדרי דין בהליכים על פי חוק איסור לשון הרע - מציג את סדרי הדין במשפטים אלו ואת דיני הראיות המיוחדים החלים עליהם.

את הספר ניתן להשיג בהוצאת נבו, טל: 02-9992099, ובכל סוכנויות הספרים המורשות. הספר במלואו מצוי גם באתר האינטרנט של הוצאת נבו.לאתר מאגר נבו, לחצו כאן

לתוכן העניינים המקוצר של הספר "דיני לשון הרע", לחצו כאן.

לתוכן העניינים המפורט של הספר "דיני לשון הרע" לחצו כאן.