לשון הרע במשנה

גם המשנה עומדת על חשיבות השם הטוב וחומרתו של מעשה לשון הרע. הסוגיה נדונה בעקיפין בהקשר של הוצאת שם רע על נשים.

התייחסות המשנה לסוגית לשון הרע:

מסכת אבות, פרק ד, יז:
רבי שמעון אומר, שלושה כתרים הן--כתר תורה, וכתר כהונה, וכתר מלכות; וכתר שם טוב, עולה על גביהן.

מסכת ערכין, פרק ג, ה:
ובמוציא שם רע להקל ולהחמיר, כיצד:  אחד שהוציא שם רע על הגדולה שבכהונה, ועל הקטנה שבישראל--נותן מאה סלע.  נמצא האומר בפיו, חמור מן העושה מעשה:  שכן מצינו, שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע, שנאמר "וינסו אותי, זה עשר פעמים" (במדבר יד,כב). 
 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים