קישורים בעניין לשון הרע והגנת הפרטיות


רשם מאגרי מידע

רשם מאגרי מידע מופקד על נושא הפרטיות ורישומם של מאגרי מידע בישראל. באתר מצוי מידע על הגנת הפרטיות בישראל, על פעילות הרשם וכן טפסים לצורך רישום מאגרי מידע.

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamMagariMida
 

על הגנת הפרטיות

מאמר פרי עטו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, פרופ' נחום רקובר, העוסק בהגנת הפרטיות במשפט העברי.

http://www.daat.co.il/mishpat-ivri/skirot/80-2.htm
 

על לשון הרע במשפט העברי

מאמר פרי עטו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, פרופ' נחום רקובר, ובו סקירה מקיפה על דיני לשון הרע במשפט העברי.

http://www.daat.co.il/daat/kitveyet/sinay/allashon1-4.htm 

על לשון הרע במשפט העברי

אתר בו מוצגים שניים מספריו של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין: "חפץ חיים" ו- "שמירת הלשון", לרבות ניתוח הסוגיות המרכזיות העולות בספרים אלו.

http://www.maxsoftweb.co.il/hh


MLRC -  Media Law Resource Center

ה- MLRC מאגד את רוב גופי התקשורת בארה"ב ומספק להם מידע בנושאים משפטיים. האתר מייחד חלק גדול ממנו לדיווח על התפתחויות ופסקי דין נגד אמצעי תקשורת שפרסמו לשון הרע.

http://www.medialaw.org