"דיני פרסומות" באוניברסיטה העברית


עו"ד אורי שנהר מלמד את הקורס "דיני פרסומות" בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית מאז שנת 2002.

במסגרת הקורס "דיני פרסומות" מציג עו"ד שנהר את התיאוריות הפוליטיות והכלכליות אשר באות לידי ביטוי בהשקפות השונות לגבי הפרסום המודרני. תיאוריות אלו משמשות כהקדמה לדיון בבעיות קונקרטיות כגון מין בפרסומות, פרסומות הפוגעות בטעם הטוב, הפרת זכויות יוצרים בפרסומות, שימוש בדמותו של אדם בפרסומות, הטעיה בפרסום, הפרת סימני מסחר בפרסומות ועוד.

לרשימת הקריאה של הקורס "דיני פרסומות" בשנת הלימודים תשס"ו לחץ כאן.

לדוגמא לבחינה שהועברה בקורס "דיני פרסומות", לחץ כאן.