איסורי והגבלות פרסום


חופש הביטוי וחופש העיתונות הם ערכים מוגנים במשפט הישראלי. אמצעי תקשורת בישראל רשאים לפרסם כל דבר שלא נאסר לפרסום בחוק או מכוחו. החוק אכן מגביל פרסום לשם הגנת ערכים מסוימים, כגון מניעת חשיפת נפגעי עבירות מין, הגנה על קטינים, הגנה על השם הטוב והפרטיות, מניעת פגיעה מיותרת בחשודים, מניעת שידור מצגים אלימים או מיניים, מניעת פגיעה בביטחון המדינה (צנזורה) ועוד.
 
להלן רשימת החוקים העיקריים המטילים הגבלות על פרסום:
 
לחוק העונשין, תשל"ז-1977, לחצו כאן.
 
לחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960, לחצו כאן.

לחוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981, לחצו כאן.
 
לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, לחצו כאן.
 
לחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995, לחצו כאן.
 
לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, לחצו כאן.
 
לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לחצו כאן.

לחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, תשס"א- 2001, לחצו כאן.
 
לתקנות ההגנה (שעת-חירום), 1945, לחצו כאן.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים