התחיקה בתחום הקניין הרוחני

 

תחום הקניין הרוחני מצוי בחזית ההתקדמות הכלכלית והמדעית. המשפט ובעיקר החקיקה מתקשים לעמוד בקצב השינויים בתחום דינמי זה. לאחרונה חל שיפור מסוים עם קבלת חוק זכויות יוצרים החדש בכנסת  אשר יכנס לתוקפו במאי 2008, המחליף חוק ישן בן כ-100 שנים. יחד עם זאת, עדיין יש מקום רב לשיפור (כך למשל, הפקודה המסדירה את נושא סימני המסחר הינה מתקופת המנדט הבריטי).

התחיקה המסדירה את סוגיית הקניין הרוחני בתקשורת נוגעת לשלושה תחומים: זכויות יוצרים, זכויות מבצעים וסימני מסחר. 

דיני זכויות יוצרים:

זכויות יוצרים הן אגד של זכויות המקנות לבעלים שלהן זכות קניינית בהיבטים שונים של ניצול יצירות. דיני זכויות יוצרים קובעים מהן היצירות המזכות בהגנה, מהם כללי הבעלות באותן זכויות, מה מקנות אותן זכויות ועוד. לאחרונה התקבל חוק זכויות היוצרים החדש, התשס"ח-2007, שיחליף את הפקודה הישנה מתקופת המנדט הבריטי.

לחוק זכויות יוצרים (החדש), לחצו כאן.

 

דיני זכויות מבצעים:

ביצוע של יצירה אינו מוגן מכוח דיני זכויות יוצרים. כך למשל, כשזמר מבצע שיר, המילים והלחן יהיו מוגנות על פי דיני זכויות יוצרים, אך השירה עצמה לא תהיה מוגנת. כדי להגן על זכויות המבצעים נחקק בשנת 1984 חוק זכויות מבצעים ומשדרים, המעניק למבצעים (זמרים, נגנים, שחקנים וכד') זכות בביצוע שלהם ובעקבות זאת זכות לקבל תמלוגים בגין ניצול אותה הזכות על ידי אחרים.

לחוק זכויות מבצעים ושדרים, לחצו כאן.

 

דיני סימני מסחר:

המשפט מאפשר לייחד סימן (צורה גרפית, או ביטוי) לאדם מסוים, כך שיוכל להשתמש באותו סימן כדי לקשר בינו לבין מוצריו ושירותיו. ההסדרים המפורטים בסוגיה זו קבועים בפקודת סימני מסחר. הפרוצדורה בעניין נקבעה בתקנות סימני המסחר.

לפקודת סימני מסחר, לחצו כאן.

לתקנות סימני המסחר, לחצו כאן.

 

דברי החקיקה והפסיקה באתר זה מובאים באדיבות נבו - המאגר המשפטי הישראלי.
לאתר מאגר נבו, לחצו כאן.