שאלות נפוצות

 

שאלות נפוצות בתחום לשון הרע והגנת הפרטיות:


האם אני יכול להגיש תביעת לשון הרע בגין דברים שפגעו בי ושדוברם אמר אותם רק לי?


לא. עוולה של פרסום לשון הרע מותנית בכך שהדברים הגיעו (או, במקרים מסויימים, עשויים היו להגיע) לאדם אחד לפחות, חוץ ממי שנפגע מהם.


האם דברי אמת יכולים להיות "לשון הרע"?


כן. פרסום העלול לבזות, להשפיע או לפגוע יוגדר כ"לשון הרע" גם אם הוא אמת. אבל, פרסום כזה עשוי להיות מוגן (מותר) אם המפרסם יצליח להוכיח שחלה עליו הגנת "אמת הפרסום".


האם החוק מגן גם מפני פרסומים הגורמים לנזק עסקי?


כן. פרסום העלול לפגוע בעסקו של אדם (או תאגיד, כמו חברה בע"מ) הוא בגדר "לשון הרע" וחלים לגביו כל האיסורים וההוראות שבחוק.


האם ניתן לתבוע בגין דברים, גם הפגיעה שבהם רק נרמזת או משתמעת "בין השורות"?


כן. לשון הרע עשויה להיות גם לשון הרע משתמעת. במקרה כזה על התובע לשכנע את בית המשפט שהאדם הסביר היה מייחס לפרסום משמעות פוגעת.


לכל השאלות בתחום לשון הרע, לחצו כאן.


שאלות נפוצות בתחום הפרסומות, הפרסום והשיווק:


האם ניתן להשתמש בפרסומת בדמותו של אדם, ללא הסכמתו?


ככלל התשובה שלילית. עם זאת יתכנו נסיבות חריגות בהן יהיה הדבר מותר.


האם ניתן למנוע ממתחרה שלי לפרסם פרסומת ובה הוא מרמה בנוגע לטיב הסחורה שהוא מוכר?


כן. מעשה שכזה עשוי להיות בגדר עוולה של תיאור כוזב על פי חוק עוולות מסחריות וניתן לקבל צו מניעה נגד המשך הפרסום.


האם ניתן למנוע ממתחרה שלי לפרסם פרסומת ובה הוא משמיץ את העסק שלי ללא הצדקה?


כן. מעשה שכזה עשוי להיות בגדר עוולה של פרסום לשון הרע וניתן לקבל צו מניעה שיאסור את המשך הפרסום.


מי אחראי להטעיה בפרסומת?


האחראים על פרסום מטעה הינם: המפרסם, האדם שגרם לפרסום, המפיץ ומי שהחליט בפועל על הפרסום (אחריותם של שני האחרונים מצומצמת).


לכל השאלות בתחום הפרסומות, הפרסום והשיווק, לחצו כאן.

לשאלות בתחום הקניין הרוחני, לחצו כאן.