כתוביות ללקויי שמיעה בשידורי טלוויזיה

 

אכיפת חוק הקלות לחרש

משרד שנהר-דולב מייצג את "בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים", שהוא הארגון המייצג את כבדי השמיעה בישראל.
 
אחד הנושאים המטרידים ביותר את ציבור לקויי השמיעה נוגע לנגישות לשידורי טלביזיה. את שידורי הטלביזיה בעברית (ולציבור הערבי, בערבית) ניתן להנגיש באמצעות הוספת כתוביות.
 
בזמנו חוקקה הכנסת את חוק הקלות לחרש, תשנ"ב-1992. בחוק זה הוטלה על הגופים המשדרים חובה להוסיף כתוביות לרבע מהתוכניות המוקלטות (והכוונה לתוכניות בשפה העברית).
 
בפועל החוק לא כובד ולפיכך הגיש "בקול", באמצעות משרד שנהר-דולב, עתירה לבג"צ נגד רשות השידור.  בשנת 2001 נתן בג"צ פסק דין שעיגן את התחייבותה של רשות השידור לקיים את הוראות החוק.
 
לחוק הקלות לחרש, תשנ"ב-1992, לחצו כאן.
 
לפסק הדין בבג"צ בקול נגד רשות השידור, לחצו כאן.
 

חקיקת חוק הכתוביות

החלטת בג"צ לא סיפקה את "בקול" וזה פתח בקמפיין לשינוי החוק, כך שמכסת השידורים שילוו בכתוביות תעלה באופן ניכר וכך שגם לשידורים בשידור חיי יתלוו כתוביות.
 
לאחר שהצעת חוק פרטית בעניין, שיזם חה"כ מוטי משעני, אושרה בקריאה טרומית, הכין עו"ד אורי שנהר את הטיוטא הראשונה לחוק חדש לגמרי, שיחליף את חוק הקלות לחרש.
 
הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה בשנת 2002, אולם אישורה הסופי נתקל בהתנגדות חריפה מצד הגופים המשדרים. בסופו של דבר הוכנסו בהצעה תיקונים ובשנת 2005 אושר בקריאה שניה ושלישית החוק החדש שנקרא "חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), תשס"ה-2005. בחוק החדש הוטלה על הגופים המשדרים חובה להוסיף כתוביות למחצית מהשידורים המוקלטים והמכסה תלך ותעלה במהלך השנים, על פי מדרג שנקבע בחוק. כמו כן הוטלה חובה להוסיף בהליך הדרגתי כתוביות גם לשידורים חיים.
 
לנוסח הצעת חוק כתוביות ושפת סימנים בשידורי טלוויזיה, התשס"ב-2002, לחצו כאן.
 
לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), תשס"ה-2005, לחצו כאן.