מדריך האתיקה בשידור ומדריך האתיקה בפרסומות

הרשות השניה לטלביזיה ולרדיו מפקחת על שידורי הטלביזיה המסחרית (ערוצים 2 ו- 10) ועל שידורי תחנות הרדיו האזוריות. הרשות פועלת על פי חוק הרשות השניה לטלביזיה ולרדיו, תש"ן-1990 ועל פי הכללים שהותקנו מכוחו.

בנוסף לחוק ולכללים אישרה הרשות השניה מדריכים המסדירים את נושא האתיקה בשידורי הרדיו והטלביזיה ואת נושא האתיקה בפרסומות.

המדריך לשמירה על כללי האתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו
מדריך הרשות השניה לשמירה על כללי האתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו אומץ בשנת 1995. המדריך מבוסס למעשה על כללים שהותקנו בנושאים אלו והוא מוסיף, מפרש ומבאר את הכללים הללו.

לצפיה במדריך לשמירה על כללי האתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו, לחצו כאן.

מדריך האתיקה בפרסומות
מדריך האתיקה בפרסומות של הרשות השניה אושר בשנת 2005. המדריך מבוסס על כללים שהותקנו בנושא המגבלות על שידור פרסומות ולמעשה הוא מהווה הרחבה ופרשנות של אותם כללים.

לצפייה במדריך האתיקה בפרסומות, לחצו כאן.